”Follow
Stacks Image 391

Coaching

Stacks Image 361
Stacks Image 9

Persoonlijke ontwikkeling

Oplossingsgericht coachen benadrukt het talent, de wijsheid en de vaardigheden van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt een gelijkwaardige partner van de coach zijn. Het positief formuleren van doelen helpt vaak al bij het formuleren van oplossingen.
lees meer

Teamdynamiek

Bij goed teamwork draait het om relaties. Als elk teamlid weet wat de eigen rol en bijdrage is, doordrongen is van de bijdragen aan het teamsucces en dat dat wordt gewaardeerd… Wanneer relaties zijn gestoeld op respect en positieve waardering, zijn de mogelijkheden eindeloos!
lees meer

Studiekeuze

Een samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien en met voldoening zijn werk kan doen.
Mensen op jonge leeftijd met behulp van het MotivatieKompas inzicht geven in hun talenten en drijfveren zodat ze gefundeerde keuzes kunnen maken voor hun toekomst.
lees meer
Actueel

Idres ontwikkelt Studiekeuze game

Investeren in kinderen, is investeren in de toekomst. Als samenleving hebben we er baat bij dat onze kinderen opgroeien als zelfstandige, zelfredzame burgers. Onderwijs speelt daarbij een cruciale rol.

Operation Education Schoolwaardenkompas

Sommige keuzes zijn duidelijk goed of fout, maar bij zaken als politiek en schoolkeuze gaat het niet om absoluut goed of fout, maar om persoonlijke smaak, of nog preciezer
Stacks Image 281
Stacks Image 535
Stacks Image 527
Uitgelicht
Stacks Image 256

Onderwijsprogramma

Het KEIwijskompas, ontwikkelt voor basis- en voortgezet onderwijs...
Stacks Image 275

Expeditie leiderschap

Voor leiders met lef en managers met moed
17 september 2013
_________________

Netwerk Onderwijs HUBTwente

Kennismaking bijeenkomst. Ben jij ook een co-creator? Draag jij onderwijs een warm hart toe? Kom ook!

Coöperatieve zwerm

De Dekkei Groep UA is een coöperatie met een divers palet aan talent, werkervaring en achtergrond, die allen het vak verstaan om mensen in beweging te krijgen. We waarderen de verschillen tussen mensen en zorgen ervoor dat juist de verschillen worden benut.